Copyright

Alle billeder fra PakaFoto, inklusive de der vises på denne hjemmeside og tilhørende diasshows, er underlagt Copyright efter almindelige internationalt gældende regler.

Billederne må kun bruges til offentliggørelse ifølge skriftlig aftale med PakaFoto. Normalt forudsætter en tilladelse et køb af billederne.
Ved køb af billeder vil køber normalt få overdraget alle rettigheder til brugen af billederne.

Enhver offentliggørelse og deling på f.eks. facebook og andre elektroniske medier af ikke frikøbte billeder er således ikke tilladt.
Evt. brud på ophavsretten opfattes som accept af køb af billederne, hvorefter faktura fremsendes. 
PakaFoto forbeholder sig retten til at justere prisen, så den afspejler de forhold, hvorunder billedet(erne) evt. er brugt uretsmæssigt. Normalt vil prisen i disse tilfælde være den dobbelte salgspris.